info(at)maritimesafety.ax

Tel: +358 (0)18 24100

Neptunigatan 6, Pb 75

AX-22101 Mariehamn

M/S Michael Sars är ett skolfartyg som uppkallats efter den norske marinbiologen Michael Sars. Sedan våren 2005 är Michael Sars de åländska sjöskolornas skolfartyg och används av Ålands sjöfartsakademi (ingår i Högskolan på Åland) för utbildning inom sjöfart på gymnasie- och högskolenivå, samt för fortbildning av yrkesverksamma. Tidigare ägare var Havsforskningsinstitutet i Bergen. Fartyget ägs nu av Landskapsregeringen på Åland och som redare fungerar Ålands sjösäkerhetscentrum. Tidigare skolfartyg M/S Utö såldes 2005 och är numera ombyggd till lyxyacht.

 

Historia

Michael Sars var en norsk teolog och biolog, född 30 augusti 1805 i Bergen, Norge, död 22 oktober 1869 i Oslo,  som gjorde betydelsefulla insatser inom marinbiologin.

Biografi
Michael Sars studerade naturalhistoria och teologi vid universitetet i Oslo, där han 1828 tog examen i teologi. Han fick slutligen en professur i zoologi vid universitetet, och han stannade där under resten av sitt liv.

1831 gifte han sig med Maren Welhaven, syster till diktaren Johann Sebastian Welhaven. De fick sju söner och sju döttrar. Sonen Georg Sars gick i hans fotspår, fullföljde hans arbete och blev likaledes berömd. G.O Sars blev också namnet för det nya forskningsfartyget för Havsforskningsinstitutet i Norge.

Bidrag till biologin

Sars gav ut sin första skrift, en marinbiologins vetenskapshistoria, 1829, och den andra 1835, som behandlar hans egna observationer. Dessutom skrev han Fauna Littoralis Norvegiae, ett omfattande verk i två band. I dessa beskriver Sars en ny slags taxon, som vid tiden behandlades slentrianmässigt, men han redogör även för livs- och reproduktionscykler, mat och näringskedjor, etiologi och geografisk utbredning.

Den brittiske zoologen Edward Forbes hade inom biogeografin argumenterat för att inga djur kunde leva i ett djup av 550 meter. Sars kunde förneka detta med egna observationer som publicerades i flera norska tidskrifter, och han dokumenterade en riklig fauna som levde i de norska fjordarna. Till följd av sina undersökningar, beskrev Sars Rhizocrinus lofotensis, vilket var den första levande sjölilja som beskrivits. Detta sporrade andra vetenskapsman till liknande utforskningar i havsdjupen runt om i världen, bland dessa Charles Wyville Thompson som företog Challengerexpeditionen.

Michael Sars var en av de sista stora deskriptiva zoologer, som klarade av att katalogisera organismer i de flesta ordningar. Han beskrev även fossiler, och synes ha haft ett brett intresseområde.

Stortinget gav honom i uppdrag att biologiskt undersöka fiskerierna, särskilt för sill och torsk. Han hade påbörjat dessa undersökningar när han avled, och arbetet slutfördes av hans son.

 

 

Källa: Wikipedia

Historia